Súhlas so zaradením do registra žiadostí o poskytovaní sociálnej služby:

(podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)

týmto dávam súhlas so zaradením do registra žiadostí o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Royal care, n.n. Žiarska 701/10, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Doba platnosti súhlasu je doba spracúvania údajov v databáze Zariadenia pre seniorov Royal care, n.o., potvrdzujem, že som súhlas poskytol/a dobrovoľne, bez nátlaku, a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Tento súhlas môže byť odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu s registráciou v registri žiadostí o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Royal care, n.o..