Verejné obstarávanie

Apríl 2012

Bližšie informácie a podklady sú k nahliadnutiu v Zariadení pre seniorov.
Kontaktná osoba: p. Klongová.