Penzión Dášenka

Penzión Dášenka Vám ponúka príjemné ubytovanie a rodinnú pohodu v prekrásnom kraji pod Tatrami, ktorý je mimoriadne atraktívnym miestom aktívneho a pasívneho odpočinku všetkých návštevníkov.

Miesto, kde sa budete cítiť doma

Vybudovaním kvalitného zariadenia hotelového štýlu, v kombinácii s pohodlným interiérom, sme vytvorili prostredie, kde budete bývať s radosťou a skutočne sa budete cítit doma.

 • Pohodlné ubytovanie ponúkame v 1- alebo 2-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a TV.
 • Hodnotná a pestrá strava je podávaná v jedálni s obsluhou /žiadne výdajné okienka, či odnášanie použitého riadu/.
 • Rozľahlé spoločenské priestory Vám dovoľujú vychutnať si možnosti, ktoré Vám spríjemnia Váš voľný čas.

Miesto, kde je zachovaná Vaša dôstojnosť a nezávislosť

Ponúkame Vám novú formu chápania života v období, keď pri sebe najviac niekoho potrebujete.

Rešpektujeme individuálne požiadavky a želania každého obyvateľa. Čo znamená, že pravidlá tvoríte vy, nie my.

Zachovávate si nezávislosť v čo najväčšej možnej miere.

Miesto, kde žijete aktívne a plnohodnotne

Čas je vzácny a je dôležité, aby ste boli odmenení za všetko úsilie, čo ste vynaložili v priebehu predchádzajúcich rokov.

 • Ponúkame k dispozícii Vám a Vašej rodine tieto spoločenské priestory a vybavenie:
  • jedáleň, spoločenská miestnosť, spoločenské hry, počítač, internet, DVD, knižnica,
  • udržiavaná záhrada, letný bazén, letná terasa, gril, požičiavanie bicyklov, parkovisko,
  • sauna, masáže podľa vlastného výberu, manikúra, pedikúra…
 • Prechádzky a výlety do okolitej prírody, či mesta
 • Návštevy kultúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Tvorivé dielne a divadelné predstavenia v našich spoločenských priestoroch
 • Rodinné návštevy sú vítané ako aj ich zapájanie do organizovaných akcií

Sociálna služba sa poskytuje celoročne pobytovou formou v rozsahu §35 zákona o sociálnych službách:

1. odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

2.obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva (zaopatrenie)
 • osobné vybavenie

3. ďalšie činnosti:

 • úschova osobných a cenných vecí
 • záujmová činnosť

Väčšina starých ľudí ostáva cez sviatky v domove dôchodcov

“Väčšina starých ľudí ostáva na Štedrý večer a aj celé vianočné sviatočné dni v našom zariadení,” povedala Dagmar Klongová, riaditeľka Zariadenia pre dôchodcov vo Vitálišovciach.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/VITÁLIŠOVCE. Dvadsať starých dám a pánov v tomto domove dôchodcov spolu so svojimi príbuznými však už pred Vianocami mali sviatočné naladenie. Postarali sa oň žiaci zo Základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši spolu s evanjelickou farárkou Lýdiou Kordošovou. Pripravili pásmo spevu, hovoreného slova a hudby.

“Na Štedrý večer pri stromčeku budú spomínať a pripomínať si, že tu boli deti a mali program o Ježiškovi,” pokračovala riaditeľka. “Aj keď nie všetci v zariadení sú veriaci, detské vystúpenie bolo pre nich veľmi milé. Pre všetkých našich klientov je to totiž krásne spestrenie každodenného života. Starí ľudia už nemajú toľko aktivít a najmä takéto vystúpenie je pre nich mimoriadne dojímavé práve v súvislosti s vianočnými sviatkami.”

To, že išlo už pred Vianocami v zariadení o sviatočné chvíle, potvrdili aj všetci dôchodcovia. Na vystúpenie sa sviatočne vyobliekali, príbuzní podonášali zákusky, šišky či iné dobroty a už hodnú chvíľu pred príchodom detí trpezlivo sedeli v spoločenskej hale.

 Lýdia Kordošová, evanjelická farárka, ktorá s deťmi nacvičila program a sprevádzala ich na gitare, pripomenula: "Adventný čas vrcholí a s ním vrcholia aj naše prípravy na Vianoce. Väčšinou ich poznáme vo vonkajšej forme, aby sme mali čisto, útulne, príbytky vyzdobené.

Advent je však aj posolstvom, aby sme vyčistili svoje srdcia a tým “najlepším čistiacim prostriedkom” je božie slovo. Je silné, mocné a keď sa necháme preniknúť jeho posolstvom, vtedy je nádej, že vianočné sviatky prežijeme v pokoji a radosti napriek našim životným situáciám a okolnostiam. A ja vám chcem zapriať spolu s deťmi, aby zvesť, ktorá sa mocne nesie svetom – že tak boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul ten, kto verí v neho – aby vám toto dávalo silu do života."